Bytecode AS

Nils Larsgård har fått seg jobb hos kodemaker.no.

Det vil ikke lenger bli drevet konsulentdrift fra bytecode.